Aldenhof 024 344 17 56
Weezenhof 024 343 05 05

Haptonomie

Het woord haptonomie is samengesteld uit twee Oudgriekse woorden: hapsis (=tast) en nomos (=wet, regel).

Frans Veldman sr., de grondlegger van de haptonomie, gebruikt de definitie “genezend aanraken”. Zo zou haptonomie dan verwoord kunnen worden als: de wetten van het genezend aanraken.

Wat is haptonomie?

Haptonomie houdt zich dus bezig met tast, aanraken, voelen, direct lichamelijk contact en de ontwikkeling van het gevoelsleven. In het aangeraakt worden kun je geraakt worden. Het kan iets of misschien wel veel duidelijk maken over jezelf.

Aanraken is een heel natuurlijke manier van menselijk contact: denk bv. aan een troostende hand op de schouder, een arm om iemand heen slaan of een aai over je bol krijgen. Helaas is dit in onze cultuur steeds meer naar de achtergrond verdrongen. Dat komt vooral door overwaardering van prestaties en individualisering.

Voor een goede emotionele ontwikkeling is het noodzakelijk
om aan te raken en aangeraakt te worden. Bij gebrek aan
dat contact kan emotionele armoede ontstaan, wat kan
resulteren in tal van klachten, al dan niet lichamelijk, of
problemen in de relationele sfeer (privé of op het werk).

Haptonomie kent verschillende toepassingsgebieden, zoals zwangerschapsbegeleiding, sportbegeleiding, kinesionomie en haptotherapie. Feitelijk is haptonomie, in tegenstelling tot hoe we het in onze omgangstaal gebruiken, een theorie, een benaderingswijze die in veel vormen van hulpverlening kan worden toegepast, zoals bv. Fysiotherapie.

Fysiotherapie op haptonomische basis heeft aandacht voor de beleving van de klacht. Er wordt gekeken naar de mogelijke oorzaken van de klacht en naar de emotionele gevolgen ervan. In het direct lichamelijk contact leer je je bewust te worden van je lichaam en van de signalen die het lichaam geeft. Aan de hand van dit contact kun je ontdekken welke relatie die lichamelijke signalen, en de erbij behorende gevoelens, hebben met je dagelijks leven. Je leert te “luisteren” naar de gevoelssignalen die je lichaam je geeft en het maakt je meer bewust van de belangrijke wisselwerking tussen lichaam en geest. Daardoor kun je ook beter ervaren wat je leefwereld(relatie, werk, gezin, familie) bij jou teweegbrengt. Via directe en indirecte aanraking kan de gevoelsbeleving een nieuwe prikkel krijgen. Door dit bewustwordingsproces leer je je grenzen herkennen, met de bedoeling die te respecteren. Je zult dan bv. eerder “nee” durven zeggen, of eerder voelen wanneer je hulp of ondersteuning nodig hebt en daarom durven vragen.

“Wie zich laat aanraken stelt zich kwetsbaar op. Er is moed voor nodig. De paradox is echter, dat wie zich kwetsbaar opstelt en open is, minder snel gekwetst kan worden dan iemand die zich krampachtig verbergt.”

Uit: “Denken over voelen” (wetenschappelijk onderzoeksverslag van de Universiteit van Utrecht), april 1997.

Bekken-) Fysiotherapie met haptonomische begeleiding (Haptonomisch Counselor).

Een Haptonomisch Counselor heeft de 2 jarige post-HBO opleiding bij het Instituut voor Toegepaste Haptonomie (I.T.H.) in Nijmegen afgerond.
Tijdens de fysiotherapeutische begeleiding zullen, indien nodig, haptonomische vaardigheden worden ingezet.
Haptonomie gaat over voelen, het toestaan van emoties en lichamelijke reacties. Je lichaam reageert op aanraken en op aanwezigheid van een ander. Iedereen voelt op zijn eigen manier, alleen ben je je er soms niet zo bewust van hoe dat eigenlijk allemaal werkt en wat het met je doet.
In de loop van je leven ontwikkel je je eigen wijze om te voelen of je onderdrukt juist het voelen, niet willen of kunnen voelen.
In allerlei omstandigheden ben je in staat het gevoel uit te schakelen en meer rationeel te handelen. Dit kan op dat moment zinvol zijn. Op termijn, wanneer op deze manier vooral naar het verstand en weinig naar het gevoel wordt geluisterd, kunnen allerlei psychische of lichamelijke klachten ontstaan.
Tijdens de fysiotherapeutische begeleiding proberen we samen te ontdekken via het voelen, wat de oorzaak van het probleem is en wat het herstel van lichamelijke klachten mogelijk belemmert.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met een van onderstaande therapeuten:

  • Lidwine Steentjes
LOCATIE ALDENHOF

(Hoofdlocatie)

Aldenhof 70-03, 6537 DZ Nijmegen
024 344 17 56
LOCATIE WEEZENHOF

(Sublocatie)

Weezenhof 55-16, 6536 EE Nijmegen
024 343 05 05
ZAKELIJKE GEGEVENS

ING Bank
IBAN: NL 32 INGB 0653 5767 14
BIC: INGBNL2A
BTW 805892576
KvK 9203873

 

OPENINGSTIJDEN

ALDENHOF

Ma t/m Vr 07:30 - 18:00 uur
Zaterdag gesloten


WEEZENHOF

Ma t/m Do 08:00 - 21:00 uur
Vrijdag 08:00 - 17:00 uur
Zaterdag 09:00 - 11:00 uur