Kwaliteitskeurmerk HKZ

Kwaliteit

Fysiotherapie Dukenburg is een HKZ gecertificeerde praktijk. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat onze praktijk voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg.

Om voor het HKZ keurmerk in aanmerking te komen moet een fysiotherapiepraktijk aan verschillende eisen en normen voldoen. Zo moet de praktijk een kwaliteitsmanagementsysteem hebben. Dit betekent dat de praktijk een plan heeft om zo goed mogelijk de beste kwaliteit te leveren. En dit ook naleeft en constant bijhoudt. De normen die HKZ hier aan stelt zijn internationaal erkende normen.

Over het algemeen kunt u ervan uit gaan dat een praktijk met een HKZ keurmerk:

• de zaken goed op orde heeft en goed georganiseerd is
• de patiënt voorop stelt
• betrouwbare resultaten levert
• voortdurend werkt aan verbeteringen

Toetsing

Bij HKZ-certificering toetst een externe organisatie of het kwaliteitmanagementsysteem van de praktijk voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen. Een door de Raad voor Accreditatie (RvA) aangewezen instelling voert deze uit. De toetsing is gebonden aan strikte regels.

Geldigheid

Als de certificerende instelling constateert dat uw organisatie aan de gestelde normen voldoet, geeft zij een HKZ Certificaat af. Het certificaat is drie jaar geldig, mits tussentijds opnieuw getoetst wordt. Na drie jaar vindt hercertificering plaats.

Fysiotherapie Dukenburg heeft de laatste audit voor het HKZ certificaat op 1 december 2017 met goed gevolg afgelegd.