Privacy policy

De regels vastgelegd in een privacy policy houdt rekening met de nieuwe wetgeving per 25 mei 2018.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens

Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te voeren, houdt uw fysiotherapeut een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Uw fysiotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht, evenals eventuele waarnemers of stagiaires. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Uw medische gegevens worden alleen gebruikt voor uw behandeling binnen onze praktijk en eventueel voor overleg met andere medisch specialisten. Indien u daar voor toestemming hebt gegeven (mondeling / schriftelijk).

Daarnaast worden uw NAW gegevens, uw geboorte datum, uw verzekeringsnummer, ID- of paspoortgegevens gebruikt voor declaratie bij uw zorgverzekeraar.

U heeft altijd het recht om de gegevens, die over u zijn vastgelegd in te zien. Als blijkt dat de gegevens niet juist zijn, heeft u het recht te vragen om een correctie. Alleen gegevens die met de behandeling te maken hebben worden in het dossier opgeslagen.

Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familieleden. Uitsluitend na toestemming van de cliënt, worden de gegevens vrijgegeven. Ook na overlijden worden gegevens niet openbaar gemaakt. Tien jaar na uitbehandeling worden de gegevens vernietigd.

Papieren verwijzingen worden zorgvuldig gearchiveerd zodat deze niet onbedoeld door derden ingezien kunnen worden.

Beveiliging

Daarnaast worden digitale gegevens beschermd middels een antivirusprogramma en spywaresoftware.

De beeldschermen met persoonsgegevens en/of elektronische agenda’s worden middels gebruikersnamen en wachtwoorden afgeschermd.

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Indien u van mening bent dat onze praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u ons dit kenbaar maken via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk of bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Fysiotherapie Dukenburg
Aldenhof 70-03
6537 DF  Nijmegen
info@praktijkdukenburg.nl